Referencie

Bojové umenie Inosanto Kali sa úspešne vyučuje už tretí rok v rámci špecializovaných kurzov sebaobrany  na Vysokej Škole Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach.