Požehnané Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2018 !

Požehnané Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2018 prajeme všetkým našim členom a priaznivcom !