I. Seminár Pekiti Tirsia Kali - International v Budapešti pod vedením Tuhon Guro William R. Mcgrath

V dňoch 4. – 5. mája 2013 sa uskutoční I. medzinárodný seminár Pekiti Tirsia Kali pod vedením hlavného inštruktora a zakladateľa Pekiti Tirsia International - Tuhona Billa R.Macgratha. Seminár organizzuje prezident Jeet Kune Do Kali Hungary Sifu Zoltán Juhász. www.pekititirsia.hu

Podrobnejšie informácie o tomto filipínskom bojovom umení a organizácii nájdete na jej oficiálnej webovej stránke www.pekiti.com