Rozhovor s majstrom Juhászom Zoltánom, inštruktorom JKD/KALI

Ako si sa dostal ku Kali ?
V roku 1990 keď som sa stal osobným žiakom majstra Branimira  Šegviča, ktorý ma učil Wing Chun Kung Fu – William Cheung system. Majster Šegvič študoval aj Inosanto Kali a Jeet Kune Do a tak, keď som v roku 1992 prejavil záujem aj o štúdium ozbrojeného boja, oboznámil ma so spôsobmi boja s palicou a nožom. To boli moje začiatky s Kali.

Viem že si žil určitý čas aj v Kanade mal si aj tam možnosť trénovať Kali ?
Áno, v rokoch 1996–2000 som žil v Kanade a mal som možnosť ďalej rozširovať svoje znalosti JKD/KALI aj pod vedením samotného Dana Inosanta. Počas tohto môjho pobytu v Kanade som navštívil veľa jeho seminárov v Kanade a severnej Amerike a prehĺbil si tak svoje znalosti.  

Odkedy vyučuješ Kali v Maďarsku ?
Natrvalo som sa vrátil v roku 2000, ale v rámci môjho pobytu v Kanade som pravidelne chodil domov, aby som učil Wing Chun v mojich školách, takže prvé skupiny trénujúce JKD-Kali vznikli už v roku 1997.  

Kedy si nadviazal spoluprácu s Bobom Breenom ?
V roku 2002 som nadviazal spoluprácu s Londýnskou Akadémiou Boba Breena a pokračoval som tak v štúdiu Jeet Kune Do-Kali. V súčastnosti sa tam zúčastňujem 2-3 inštruktorských seminárov ročne a okrem toho k nám od roku 2003 chodí Steve Wright  ako zástupca BBAcademy, aby  dohliadol na náš vývoj. Od roku 2004 je naša organizácia Jeet Kune Do–Kali Hungary, členom Jeet Kune Do-Kali International - organizácie, ktorú založil Bob Breen  s cieľom  šíriť JKD/KALI v Európe a ja som sa stal jej oficiálnym zástupcom v Maďarsku.

Koľko máš klubov kde sa vyučuje Jeet kune Do – Kali ?
Ako som už spomínal začiatky vyzerali tak, že od roku 1997 som JKD/Kali prezentoval na viacerých akciách a ukážkach, a učil som ho záujemcov v rámci Wing Chun tréningových táborov, alebo sebaobranných kurzov, hlavne v Szolnoku. Jeet Kune Do/ Kali sa ako samostatný bojový systém vyučuje v kluboch vo viacerých mestách. Najväčšie sú v Szolnoku, od roku 2004, a v Budapešti od roku 2005. Odvtedy som už vyškolil prvú generáciu inštruktorov Inosanto Kali, ktorí postupne otvárajú svoje kluby v ďalších mestách.

Ako je zabezpečená kvalita výučby ?
Samozrejme nie všetci, ktorí absolvujú celý kurz a úspešne zložia skúšku sú rozhodnutí založiť si aj klub, ale tí čo sa tak rozhodnú, musia absolvovať podľa našich zákonov aj základný trénerský výcvik a až potom sú oprávnení viesť klub. Okrem toho mám pre inštruktorov pripravený program ďalšieho vzdelávania, na ktorom sa štyrikrát do roka majú možnosť zdokonaľovať už v pokročilejších technikách a tréningových postupoch, aby tak bola zabezpečená kontinuita ich vývoja  a bola tak zároveň zabezpečená kvalita výučby.

Ako je rozdelená výučba ?
To je individuálne a záleží to aj od veľkosti tréningových skupín a frekvencie tréningov. U nás v Szolnoku máme tréningy JKD/Kali  dvakrát týždenne, ale napríklad v Budapešti majú tréningy rozdelené do viacerých blokov (JKD, Kali, Boj nožom), tak je potom daná možnosť učiť sa len tú časť systému, o ktorú majú záujem.

La Coste/Inosanto Kali má dvanásť častí, napriek tomu nie všade sa všetky vyučujú ?
Áno, to je pravda. Je to preto, lebo najpreferovanejšie sú tie časti Kali, ktoré majú aj v dnešnej dobe praktické využitie. U nás sú to solo olisi (tyč), doble olisi, baraw (dýka), doble baraw, olisi y baraw (tyč a dýka),  panantukan (neozbrojený boj), palmstick (koga, jawara) a mačeta. Je možné, že sa v budúcnosti budeme zvlášť zaoberať aj inými, napríklad teleskopickým obuškom, ale u nás v Maďarsku je nosenie  teleskopického obušku zatiaľ zakázané, preto spôsob jeho použitia v súčasnosti oficiálne nevyučujeme.

Ďakujem za rozhovor.
Aj ja ďakujem