H.A.M.A.

Národné tréningové centrum Inosanto Kali & Jkd Slovakia
Miesto: Dojo Budokan, Košice - Sever, Watsonova č.4
Norbert Harvánek - Hlavný inštruktor pre Slovensko

Utorok:  19:00 - 20:30 
Štvrtok:  19:00 - 20:30
Sobota:  tématické semináre a kurzy každý mesiac v Košiciach

Han Academy of Mar tial Arts
Panantukan - Filipino Boxing

Ak máte záujem o seminár u vás, kurzy, výcvik alebo o individuálny tréning kontaktujte nás: kalisilat@azet.sk